19-01-14

Patricia Highsmith, Marie Koenen, Thomas Gsella, Paul-Eerik Rummo

 

De Amerikaanse schrijfster Patricia Highsmith werd geboren als Mary Patricia Plangman in Fort Worth (Texas) op 19 januari 1921. Zie ook alle tags voor Patricia Highsmith op dit blog.

Uit: The Talented Mr. Ripley

'I wasn't quite sure you were Tom Ripley,' Mr Greenleaf said. 'I've seen you only once before, I think. Didn't you come up to the house once with Richard?'
'I think I did.'
'The Schrievers gave me a description of you, too. We've all been trying to reach you, because the Schrievers wanted us to meet at their house. Somebody told them you went to the Green Cage bar now and then. This is the first night I've tried to find you, so I suppose I should consider myself lucky.' He smiled. 'I wrote you a letter last week, but maybe you didn't get it.'
'No, I didn't.' Marc wasn't forwarding his mail, Tom thought. Damn him. Maybe there was a cheque there from Auntie Dottie. 'I moved a week or so ago,' Tom added.
'Oh, I see. I didn't say much in my letter. Only that I'd like to see you and have a chat with you. The Schrievers seemed to think you knew Richard quite well.'
'I remember him, yes.'

 

 
Scene uit de gelijknamige film met Matt Damon, Jude Law en Gwyneth Paltrow, 1999

 

'But you're not writing to him now?' He looked disappointed.
'No. I don't think I've seen Dickie for a couple of years.'
He's been in Europe for two years. The Schrievers spoke very highly of you, and thought you might have some influence on Richard if you were to write to him. I want him to come home. He has responsibilities here -- but just now he ignores anything that I or his mother try to tell him.'
Tom was puzzled. 'Just what did the Schrievers say?'
'They said -- apparently they exaggerated a little -- that you and Richard were very good friends. I suppose they took it for granted you were writing him all along. You see, I know so few of Richard's friends any more--' He glanced at Tom's glass, as if he would have liked to offer him a drink, at least, but Tom's glass was nearly full.

 

 
Patricia Highsmith (19 januari 1921 - 4 februari 1995)


 

De Nederlandse dichteres en schrijfster Marie Koenen werd geboren in ’s-Hertogenbosch op 19 januari 1879. Zie ook alle tags voor Marie Koenen op dit blog.

Uit: De moeder Gods in de heg

De karreweg van Orzel begon daar berg-op te klimmen en splitste zich juist bij dezen bongerdhoek in twee smalle paden, die tusschen de hooge meidoornheggen verdwenen.Drie wilgen, oude holle knoesten, sloten de punt van den appelboomgaard af, en de twee heggen vonden tusschen die holle knoesten hun einde en aanvang met warrig groeisel van dorens, takken en ranken.
Het was op dezen vroeg- Maartschen morgen een ruige wildernis aan dien driesprong. De wilgen leken in hun na-wintersche naaktheid niet meer dan molmige schorsmantels, waaruit de levende boom was weggekuierd.
De warrige dorre meidorens zelf waren overwoekerd door het doode groeisel van hop en lierelei, van winden en clematis, zwart-vergane ranken over het stekelig hout.
Toch begonnen blad- en bloemknoppen van de haag reeds glimmend bruin te zwellen, en in den oplichtenden dag blonk en glinsterde aan elken doorn en aan elk dor blad, aan elke doode bloem of vergane vrucht of leeg zaadhulsel, een parel, dien de nachtnevel daar had nagelaten.
Melia Santen, de eenige dochter van de hoeve Hoogvelt, was juist berg-af bij den driesprong gekomen op haar dagelijkschen weg naar de kerk van Haelem, die nog een half uur verder lag. Zij zag het parelig geglinster in de dorens, dacht aan lentedauw en Meischen regen, en het viel haar ineens bij, dat tusschen het wakbruine overjaarsche bladstrooisel aan den voet van heg en wilgen, wel reeds de eerste viooltjes moesten bloeien.
Het was de tijd. Tegelijk meende Melia ze te ruiken, en meteen bukte ze zich op de knieën, legde haar dik kerkboek met de zilveren sloten op den grond, en begon met de vingers voorzichtig in de vochtige bladers te woelen. Frisch ontsproten hadden juist de eerste kleine malsch groene blaadjes aan de violenstruikjes zich opengeplooid en diep gebogen en verscholen zaten de bloemknopjes er tusschen. Na lang geduldig turen vond Melia twee ontloken bloemekes, die ze huiverig-behoedzaam afplukte en tusschen den top van duim en wijsvinger hield. Kort gesteeld waren ze, en hun sombere kopjes hielden ze als verlegen neergewend. Lichtschuw en droefgeestig, overdropen van dauw, leken ze nu tastbare tranen."

 

 
Marie Koenen (19 januari 1879 - 11 juli 1959)
Het oude station van ’s-Hertogenbosch van Eduard Cuypers uit 1896.

 

 

De Duitse dichter en satiricus Thomas Gsella werd geboren op 19 januari 1958 in Essen. Zie ook alle tags voor Thomas Gsella op dit blog.

 

Darmstadt

Das schönste Ding im Menschen heißt?
Ein Tipp: Es ist kein kurzes.
Es ist der Grund, aus dem du scheißt,
Und Vater deines Furzes.
Das schönste Ding des
Menschen ist?
Ein Tipp: das Werk der Ahnen.
Sie ist der Grund, auf dem du bist,
und Mutter des Urbanen.
Die schönste Stadt der
Menschheit klingt?
Ein Tipp: wie Scheißfurzhausen.
Aus diesem Grund lass unbedingt
in Darmstadt einen sausen!

 

 

Kassel

Das Leben ist nicht wunderbar,
Und hier ist es unsäglich.
Hier sagt man „Frohes neues Jahr“
Vor lauter Unglück täglich.
Im Winter darben Mensch und Schwein
Mit Pommes und Polenta.
Im Sommer fallen Spinner ein
Und machen documenta.
Die City wie aus Hass gerührt,
Der Bahnhof ein Schlamassel.
Leb' du zur Not in Ulm und Fürth,
Doch nie, niemals in Kassel.

 

 
Thomas Gsella (Essen,19 januari 1958)

 

 

De Estlandse dichter, schrijver en politicus Paul-Eerik Rummo werd geboren op 19 januari 1942 in Tallinn. Zie ook alle tags voor Paul-Eerik Rummo op dit blog.

 

Come and be close to my joys

Come and be close to my joys
through the stunted shrubs of my sorrow

Though the gravalled road
        scrapes your feet
Come and be close to my joys

Yesterday I was a child
it was simple then

I saw laughter and a merry heart
smooth paths, even roads.

Today the sun was born
        as yesterday
but I had grown older

In the shadow of laughter
       I saw tears
Behind a steady heart
       I saw doubtings

Tomorrow I will become a child again
it is not simple now

I want to see laughter
       in the shadow of tears
Behimd doubting a steady heart

When the gravelled road
       scrapes your feet
come and be close to my joys

Come and be close to my joys
through the stunted shrubs of my sorrow.

 

Vertaald door Tiina Kirss

 

 
Paul-Eerik Rummo (Tallinn, 19 januari 1942)

De commentaren zijn gesloten.